WITAMY W BAUSCH HEALTH POLAND W POLSCE

CIEKAWE STRONY

Nasze wartości

Odpowiedzialność

Przyjmowanie osobistej odpowiedzialności za swoje działania i koncentrowanie się na znajdowaniu rozwiązań i dostarczaniu wyników. Dotrzymujemy złożonych obietnic i podjętych zobowiązań.

Elastyczność

Szybko reagujemy na zmiany w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, nie tracąc przy tym rozmachu ani wizji. 

Odwaga

Zdecydowane działanie i odważne przywództwo, kreowanie nowych wariantów przyszłości i ich realizacja. 

Stajemy w obronie tego, co właściwe, i wspieramy inne osoby, które działają w podobny sposób. 

Uczciwość

Prowadzenie działalności przy zachowaniu najwyższych standardów profesjonalnego zachowania i etyki. Zachowujemy przejrzyste, szczere, etyczne i uczciwe podejście we wszystkich naszych kontaktach z innym ludźmi, którzy wierzą, że dotrzymamy danego im słowa.

Praca zespołowa

Osiąganie wspólnych celów dzięki otwartej i szczerej komunikacji. Troszczymy się o siebie nawzajem i wspieramy wzajemne wysiłki.

Ukierunkowanie na wyniki

Stałe dostarczanie wymaganych wyników biznesowych, dotrzymywanie terminów i spełnianie standardów jakości, produktywności i działania.